Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Thông báo nghỉ tết Nguyên đán năm 2020

        Căn cứ vào Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

        Căn cứ vào Hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị - xã hội;

        Căn cứ Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể năm 2019 của Công ty đã được thông qua tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019. Nay, Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều thông báo cho toàn toàn thể cán bộ công nhân viên - người lao động trong Công ty như sau:

        1. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: Từ thứ 5 ngày 23/01/2020 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), đến đến hết thứ 4 ngày 29/01/2020 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

        2. Tùy vào điều kiện thực tế sản xuất của từng Cụm, Công ty yêu cầu Các cụm thủy nông phân công bố trí công việc hợp lý và trực, bảo vệ công trình nghiêm túc (bố trí nghỉ bù sau).

       Công ty đề nghị các phòng, các Cụm Thủy nông và toàn thể cán bộ công nhân viên - người lao động nghiêm túc thực hiện Thông báo này./.

Tin liên quan