Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINH

 

1. Giới thiệu về Công ty:

1.1. Tên Công ty: CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINH.

- Địa chỉ: Khu Mễ Xá 3, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 033 3870 863      Fax: 033 3870 863     

- Email: congtythuyloidt@gmail.com

- Website: congtythuyloidongtrieu.com.vn

- Cơ cấu và quy mô nguồn vốn: Vốn điều lệ: 301.727.521.302 đồng.

(Bằng chữ: Ba trăm linh một tỷ, bảy trăm hai mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi nghìn, ba trăm linh hai đồng).

- Điều lệ hoạt động: Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Pháp luật có liên quan. Điều lệ hoạt động của Công ty được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt ban hành tại Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 19/10/2020.

   1.2.  Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân:

- Công ty tổ chức và hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

- Công ty có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo các quy định của pháp luật có liên quan.

- Công ty có vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác bằng toàn bộ tài sản của mình.

   1.3. Ngành nghề kinh doanh:

   Công ty hoạt động theo Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; mã số của Công ty: 5700102341; (Đăng ký lần đầu: 24/11/2014; đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 02/11/2018); do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp, gồm các ngành nghề sau:

- Hoạt động dịch vụ trồng trọt.

- Nuôi trồng thủy sản nội địa.

- Sản xuất giống thủy sản.

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước.

- Xây dựng công trình công ích.

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác.

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, chi tiết: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng công nghiệp, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. Thiết kế công trình thủy lợi.

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh từ khi được thành lập năm 1971 (theo Quyết định số 2108-TC/UB ngày 30/12/1971 của Uỷ ban Hành chính tỉnh Quảng Ninh), khi đó có tên gọi là Trạm thủy nông Đông Triều; năm 1985 được chuyển đổi thành Xí nghiệp thủy nông Đông Triều; tháng 10 năm 1994 được chuyển đổi thành Công ty quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Đông Triều (theo Quyết định số 2150/QĐ-UB của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh); đến tháng 4 năm 2009 được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Thuỷ lợi Đông Triều Quảng Ninh (theo Quyết định số 1038/QĐ-UBND, ngày 13/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi và chuyển Công ty Quản lý khai thác công trình Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh”.

Qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty đã trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh, phục vụ có hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, giải quyết được vấn đề hạn hán và góp phần quan trọng làm tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đồng thời góp phần phòng chống giảm nhẹ thiên tai và thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển. Vốn, tài sản của Công ty được hình thành trên cơ sở giá trị các công trình thuỷ lợi được nhà nước đầu tư và giao cho Công ty quản lý, tại thời điểm chuyển đổi vốn điều lệ, chuyển từ Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi sang Công ty TNHH một thành viên, vốn của Công ty là 75,895 tỷ đồng, đến nay vốn và tài sản của công ty là 301.727.521.302 tỷ đồng; được Công ty duy trì, bảo toàn và phát triển vốn hàng năm.

Hàng năm Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, các chính sách đối với người lao động đều đảm bảo. Đồng thời tích cực tham gia hoạt động xã hội, ủng hộ đóng góp vào các quỹ từ thiện của thị xã cũng như của UBND tỉnh phát động. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho CBCNV được trang bị đầy đủ, đời sống cán bộ công nhân viên ngày càng được cải thiện, đảm bảo ổn định đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công nhân viên – người lao động của Công ty, tạo sự hăng say lao động, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty để Công ty phát triển bền vững.

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công nhân viên – người lao động của  Công ty không ngừng đổi mới tư duy về mọi mặt, tích cực đầu tư mua sắm các trang thiết bị  đổi mới công nghệ, tăng cường công tác đào tạo cán bộ để có đủ trình độ khoa học kỹ thuật áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật đưa vào phục vụ sản xuất. Qua đó Công ty luôn được Bộ NN&PTNT, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh, Uỷ Ban Nhân dân thị xã Đông Triều tặng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen để ghi nhận những thành tích xuất sắc đã đạt được trong những năm gần đây, cụ thể:

 Năm 2012: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen “Đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển Nông nghiệp Nông thôn năm 2012” và được UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện Đông Triều tặng giấy khen “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2012”.

Năm 2013: UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện Đông Triều tặng Giấy khen “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2013”.

Năm 2014:  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen “Đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển Nông nghiệp Nông thôn năm 2014” và được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng giấy khen, UBND huyện Đông Triều tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

Năm 2015: UBND thị xã Đông Triều tặng Danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến”  và giấy khen “ Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015”.

Năm 2016: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen “Đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển Nông nghiệp Nông thôn năm 2016” và được UBND tỉnh. 

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tặng Cờ thi đua cho Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh" năm 2016.  thị xã tặng Giấy khen.

Năm 2017: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn" năm 2017 tại Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Quảng Ninh tặng Giấy khen cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều "Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác" năm 2017.

Năm 2018: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tặng Bằng khen cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều " Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2013-2018, tại Quyết định  số: 3285/QĐ- BNN-TCCB ngày  20/8/2018.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều " Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở trong sạch, vững mạnh"

Năm 2019: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen "Công ty đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua" năm 2019, tại Quyết định số 513/QĐ UBND ngày 17/02/2020.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen "Công ty đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn" năm 2019, tại Quyết định số: 1372/QĐ-UBND, ngày 27/4/2020

Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Quảng Ninh tặng Giấy khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua" năm 2019.

Phát huy thành tích đã đạt được, toàn thể cán bộ công nhân viên – người lao động trong Công ty nguyện đem hết khả năng và trí tuệ của mình góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn của thị xã Đông Triều và tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2020: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Doanh nghiệp giỏi" năm 2019 khối doanh nghiệp nhà nước, tại Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 25/5/2020.

  Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tặng Giấy khen Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2020. tại Quyết định số: 1273/QĐ-SNN&PTNT ngày 21/12/2020.

Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020”. Tại Quyết định số: 712/QĐ-TTg ngày 24/5/2021.

Năm 2021:

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021”, khối các đơn vị lĩnh vực Tài chính – Kinh tế - Kỹ thuật. Tại Quyết định số: 4718/QĐ-UBND ngày 29/12/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều đã có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Quyết định số: 3139/QĐ-UBND ngày 23/11/2021.

Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tặng Giấy khen Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2021. Tại Quyết định số:: 1288/QĐ-SNN&PTNT ngày 08/12/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022). Tại Quyết định số: 2089/QĐ-UBND ngày 25/7/2022.

Năm 2022: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022). Tại Quyết định số: 2089/QĐ-UBND ngày 25/7/2022.

Năm 2023: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tặng Bằng khen Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2023, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tại Quyết định số 473/QĐ-NBND ngày 01/02/2024.