Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
  Liên kết website
PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG NGẬP LỤT VÀ MƯA BÃO NĂM 2022
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều là doanh nghiệp Nhà nước, được UBND tỉnh Quảng Ninh giao quản lý, khai thác 18 hồ đập vừa nhỏ, với ...
PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2021
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều chủ động phòng chống cơn báo số 3 (Wipha)
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều chủ động phòng chống cơn báo số 3 (Wipha)
Phương án phòng chống lụt bão năm 2019
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều chủ động triển khai khắc phục mưa lớn do cơn bão số 03 (Sơn Tinh)
Kế hoạch chủ động các biện pháp phòng chống cơn bão số 3 (Sơn Tinh)
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều diễn tập sử lý mạch đùn, mạch sủi tại hồ chứa nước Khe Chè
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều chủ động bảo dưỡng máy móc thiết bị trước mùa mưa bão
Kế hoạch phòng chống lụt, bão cơ bão số 11(KHANUN)
Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
Phòng chống cơn bão số 10
Kế hoạch phòng chống lụt bão cơ bão số 10 năm 2017
Kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2017
Kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2017
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều chủ động các biện pháp đối phó với bão Sarika (bão số 7)
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều chủ động các biện pháp đối phó với bão Sarika (bão số 7)
Thực hiện Công điện số 21/CĐ-UBND, ngày 16/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về chủ động các biện pháp đối phó với bão Sakira (bão số 7)”. ...
Kế hoạch phòng chống mưa bão năm 2016
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa bão năm 2015
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa bão năm 2015
(VPUBND QNA) - Trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, khó lường và có ...