Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Kế hoạch phòng chống mưa bão năm 2016


UBND TỈNH QUẢNG NINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU

Số: 132/KH-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 01 tháng 7  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Chủ động biện pháp phòng chống mưa to, dông gây ngập, lụt, sạt lở đất  các công trình thủy lợi do Công ty quản lý.

 

            Thực hiện Công điện số 11/CĐ-UBND, ngày 01/7/2016; Công điện số 12/CĐ-UBND, ngày 05/7/2016  của UBND tỉnh Quảng Ninh và Công văn số 31/BCH, ngày 05/7/2016 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh “Về việc chủ động các biện pháp phòng chống mưa to và dông trên địa bàn Tỉnh”.

            Để chủ động đối phó với diễn biến của mưa lũ, Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều xây dựng kế hoạch phòng chống với các nội dung cụ thể như sau:

            I. Công tác phân công các đồng chí trong Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của Công ty:

            Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-CT ngày 15/3/2016 của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều “V/v thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão công ty năm 2016”. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Công ty năm 2016 phân công cụ thể nhiệm vụ từng thành viên BCH như sau:

            1. Ông: Đặng Văn Tuyên – Giám đốc Công ty: Trưởng ban – Thường trực giải quyết các công việc và điều hành mọi hoạt động PCLB của Công ty.

            2. Ông: Vũ Minh Thành – Phó Giám đốc: Phó ban – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB của 05 trạm bơm tiêu, 06 trạm bơm tưới và 01 cống tiêu. Thường trực tại trạm bơm tiêu Đạm Thủy.

            3. Ông: Đặng Quang Đạt – Phó Giám đốc: Phó ban– Trực tiếp phụ trách công tác PCLB của 07 hồ khu vực các xã: Hoàng Quế, Hồng Thái Tây, Hồng Thái Đông.

            4. Ông: Nguyễn Văn Kiên – Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác tài chính và vật tư tại văn phòng Công ty.

            5. Ông: Nguyễn Văn Hảo – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ xã Tràng Lương.

            6. Ông: Vũ Văn Tòng – Trưởng phòng Kế hoạch: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Bến Châu.

            7. Ông: Nguyễn Văn Phúc – Trưởng phòng Kỹ thuật: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Khe Chè.

            8. Ông: Nguyễn Hải Hà – Cán bộ phòng Kỹ thuật: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Đồng Đò 1+2.

            9. Ông: Vũ Văn An - Cán bộ phòng Kế hoạch: Ủy viên - Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm công trình Trại Lốc.

            10. Ông: Ngô Văn Hồng - Cán bộ phòng Kế hoạch: Ủy viên - Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại Trạm bơm tiêu Việt Dân và Đức Chính.

            11. Ông: Lê Văn Kiên - Cán bộ phòng Kế hoạch: Ủy viên - Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại Trạm bơm tiêu Hồng Phong.

            12. Ông: Mạc Văn Huỳnh – Cán bộ phòng Kỹ thuật : Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm công trình Xuân Kim Sơn.

            13. Bà: Nguyễn Thị Bích – Cán bộ phòng Kế toán: Ủy viên – Phụ trách công tác PCLB tại Trạm bơm tiêu Hồng Phong.

            14. Bà: Nguyễn Thị Hồng Thao – Cán bộ phòng Kế toán: Ủy viên – Phụ trách công tác PCLB tại Trạm bơm tiêu Đạm Thủy.

            15. Bà: Lê Thu Hà - Cán bộ phòng Kỹ thuật: Ủy viên - Thường trực tại Văn phòng Công ty để cập nhật thông tin.

            16. Bà: Đặng Thị Hường – Cán bộ phòng TC –HC: Ủy viên - Thường trực tại Văn phòng Công ty để cập nhật thông tin.

            17. Bà: Đỗ Thị Phương Thanh – Thủ kho, thủ quỹ: Ủy viên - Chịụ trách nhiệm cấp phát vật tư, kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống chống lụt, bão.

            18. Ông: Nguyễn Văn Đức – Lái xe: Thường trực phương tiện cơ động.

            19. Các cụm trưởng công trình: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm công trình mình và phân công, điều động quân số thuộc biên chế của cụm công trình mình quản lý.

            II. Thời gian trực:

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và các cụm công trình phải thường trực 24/24h tại vị trí được phân công, kể từ 17h 00 ngày 01/7/2016 cho đến hết ngày 07/7/2016.

            III. Công tác thông tin liên lạc:

- Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thông tin kịp thời về văn phòng Công ty những sự cố; diễn biến mưa, gió; diễn biến mực nước các hồ, mực nước nội đồng khu tiêu và mực nước các sông.

- Các cụm công trình phải thường xuyên giữ mối liên hệ với các xã, thị trấn;

            IV. Công tác tiêu nước đệm tại các trạm bơm tiêu:

Các trạm bơm tiêu tổ chức kiểm tra lưu vực tiêu, hoành triệt ngăn nước ngoại lai, tiêu nước đệm qua cống dưới đê nếu điều kiện cho phép.

            V. Công tác kiểm tra động cơ và máy bơm:

- Các trạm bơm tiêu tiến hành sấy máy và kiểm tra các thông số kỹ thuật để sẵn sàng tiêu úng khi cần thiết.

- Các trạm bơm tưới tháo ốc chân máy động cơ để sẵn sàng cẩu động cơ lên khi có nguy cơ nước vào nhà máy.

            VI. Công tác hạ thấp mực nước các hồ:

Các hồ đập tiến hành tháo cống dưới đập (tháo tối đa ở mức cho phép) để hạ thấp mực nước hồ. Riêng hồ Cổ Lễ và Tân Yên duy trì mực nước hồ thấp hơn cao trình ngưỡng tràn khoảng 1m bằng  việc tiêu nước qua cống tháo sâu.

            VII. Đảm bảo an toàn tài sản của Công ty:

Các công trình tiến hành chằng chống nhà cửa, khai thông cống rãnh thoát nước, chặt hoặc phát quang cây cối gần nhà, đường điện có nguy cơ gây sự cố.

            Trên đây là kế hoạch triển khai các biện pháp chủ động phòng chống mưa to, dông gây ngập, lụt, sạt lở đất đối hệ thống công trình thủy lợi do Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều quản lý.

            Công ty yêu cầu: Toàn thể cán bộ, công nhân viên – người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được phân công để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra./.

 

Nơi nhận:

- Chi cục thủy lợi (b/c);

- UBND thị xã (b/c);

- Các cụm công trình, phòng ban (t/h);

- Lưu Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Tuyên

 

Tin liên quan
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa bão năm 2015