Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
  Liên kết website
  Tin tức mới
  quản lý - Khai thác công trình
Phương án bảo vệ công trình đập, hồ chứa nước Đá Trắng
Ngày 28/12/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 3870/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bảo vệ công trình đập, hồ chứa nước Đá Trắng, xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng ...
  Thông tin phòng chống bão lụt
PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG NGẬP LỤT VÀ MƯA BÃO NĂM 2022
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều là doanh nghiệp Nhà nước, được UBND tỉnh Quảng Ninh giao quản lý, khai thác 18 hồ đập vừa nhỏ, với tổng dung tích trữ nước là 35,8 triệu m3; 06 trạm ...
  Thông tin hoạt động đoàn thể
Nghị quyết của Chủ tịch Công ty tháng 8/2023
Nghị quyết của Chủ tịch Công ty tháng 8/2023
  Thông tin nội bộ
Nghị quyết của Chủ tịch Công ty tháng 9/2023
Nghị quyết của Chủ tịch Công ty tháng 9/2023