Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2024

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều là doanh nghiệp Nhà nước, được UBND tỉnh Quảng Ninh giao quản lý, khai thác, khai thác 20 hồ đập vừa và nhỏ, với tổng dung tích trữ nước khoảng 38,5 triệu m3; 06 trạm bơm tưới, có 18 tổ máy với tổng công suất 18.126 m3/h; 05 trạm bơm tiêu, có 31 tổ máy với tổng công suất là 124.000 m3/h; 01 cống tiêu dưới đê; quản lý trên 150 km kênh tưới, tiêu các loại và các công trình trên kênh; cung cấp nước tưới cho khoảng 6.200 ha diện tích gieo trồng và tiêu thoát nước cho 3.870 ha diện tích lưu vực; phục vụ tưới, tiêu cho 19 xã, phường và một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều. Hàng năm, đã góp phần quan trọng làm tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đồng thời góp phần phòng chống giảm nhẹ thiên tai và thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển. Để chủ động đối phó với mùa mưa bão năm 2024, Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều, xây dựng Phương án phòng chống lụt, bão năm 2024.


Tin liên quan
PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2023
PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG NGẬP LỤT VÀ MƯA BÃO NĂM 2022
PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2021
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều chủ động phòng chống cơn báo số 3 (Wipha)
Phương án phòng chống lụt bão năm 2019
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều chủ động triển khai khắc phục mưa lớn do cơn bão số 03 (Sơn Tinh)
Kế hoạch chủ động các biện pháp phòng chống cơn bão số 3 (Sơn Tinh)
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều diễn tập sử lý mạch đùn, mạch sủi tại hồ chứa nước Khe Chè
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều chủ động bảo dưỡng máy móc thiết bị trước mùa mưa bão
Kế hoạch phòng chống lụt, bão cơ bão số 11(KHANUN)