Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

UBND TỈNH QUẢNG NINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU

  Số:  166 /KH-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Đông Triều, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Chủ động các biện pháp phòng chống cơn bão số 3 (Sơn Tinh)

 

        Thực hiện Công điện số 10/CĐ-UBND, ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về chủ động các biện pháp phòng chống cơn bão số 3.

         Để chủ động đối phó với mọi diễn biến của cơn bão số 3(Sơn Tinh), Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều xây dựng Kế hoạch phòng chống cơn bão số 3(Sơn Tinh) với các nội dung cụ thể như sau:

         I. Công tác phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của Công ty:

         Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-CT, ngày 26/4/2018 của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều “V/v thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão công ty năm 2018”. Ban chỉ huy phòng chống cơn bão số 3 được phân công nhiệm vụ, cụ thể như sau:

         1. Ông: Đặng Văn Tuyên – Giám đốc Công ty: Trưởng ban – Thường trực giải quyết các công việc và điều hành mọi hoạt động phòng chống lụt bão của Công ty.

         2. Ông: Vũ Minh Thành – Phó Giám đốc: Phó ban – Phụ trách công tác phòng chống lụt bão của 07 khu vực các xã Hoàng Quế, Hồng thái Tây, Hồng Thái Đông. Thường trực tại hồ Tân Yên.

          3. Ông: Vũ Văn Tòng – Phó Giám đốc: Phó ban - Trực tiếp phụ trách công tác phòng chống lụt bão của 05 trạm bơm tiêu, 06 trạm bơm tưới và 01 cống tiêu. Thường trực tại trạm bơm Đạm Thủy.

          4. Bà: Nguyễn Thị Hồng Thao - Kiểm soát viên không chuyên trách - Cán bộ phòng Kế hoạch: Uỷ viên – Phụ trách công tác phòng chống lụt bão tại trạm bơm tiêu Đức Chính.

          5. Ông: Nguyễn Văn Kiên – Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác tài chính và vật tư tại văn phòng Công ty.

          6. Ông: Nguyễn Văn Phúc – Trưởng phòng Kỹ thuật: Uỷ viên – Phụ trách công tác phòng chống lụt bão tại cụm hồ Khe Chè.

          7. Ông: Nguyễn Văn Hảo – Trưởng phòng Kế hoạch: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác phòng chống lụt bão tại Cụm thủy nông Tràng Lương.

         8. Ông: Lê Văn Kiên - Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính: Ủy viên - Trực  tiếp phụ trách công tác phòng chống lụt bão tại Trạm bơm tiêu Hồng Phong.

        9. Bà: Nguyễn Thị Gái – Cán bộ phòng Kỹ thuật: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác phòng chống lụt bão tại Cụm thủy nông Trại Lốc.

        10. Ông: Nguyễn Hải Hà – Cán bộ phòng Kỹ thuật: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác phòng chống lụt bão tại Cụm thủy nông Đồng Đò.

        11. Ông: Nguyễn Xuân Cường – Cán bộ phòng Kế hoạch: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác phòng chống lụt bão tại trạm bơm tiêu Việt Dân, tưới Tân Việt.

12. Ông: Nguyễn Thành Chung - Cán bộ phòng Kế Hoạch: Ủy viên - Trực  tiếp phụ trách công tác phòng chống lụt bão tại Cụm hò Bến Châu.

        13. Ông: Phạm Giang - Cán bộ phòng Kế Hoạch: Ủy viên - Trực  tiếp phụ trách công tác phòng chống lụt bão tại Cụm hồ Hoàng Quế.

        14. Bà: Lê Thu Hà – Cán bộ phòng Kỹ thuật: Ủy viên - Thường trực tại ttramj bơm tiêu Kim Sơn.

        15. Bà: Nguyễn Thị Bích - Cán bộ Phòng Kế Toán: Ủy viên – Trực tiếp phụ trách công tác phòng chống lụt bão tại trạm bơm tưới Bình Lục.

         16. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Cán bộ Phòng Kế Toán: Ủy viên – Trực tiếp phụ trách công tác phòng chống lụt bão tại trạm bơm tưới Xuân Sơn.

       17. Bà: Đỗ Thị Phương Thanh – Thủ kho, thủ quỹ: Ủy viên - Chịụ trách nhiệm cấp phát vật tư, kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống chống lụt, bão.

        18. Bà: Đặng Thị Hường - Văn thư tạp vụ, thường trực tại văn phòng Công ty để cập nhật thông tin.

        19. Ông: Nguyễn Văn Đức – Lái xe: Thường trực phương tiện cơ động.

         20. Các Cụm trưởng của các Cụm thủy nông: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại Cụm thủy nông và phân công, điều động quân số thuộc biên chế của Cụm thủy nông  mình quản lý.

         II. Thời gian trực:

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và các Cụm thủy nông của Công ty phải thường trực 24/24h tại vị trí được phân công theo công lệnh của UBND tỉnh và UBND thị xã, bắt đầu từ 07h ngày 18/7/2017; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ do bão và hoàn lưu do bão gây nên cho đến khi bão tan và không còn phải tiêu úng (Đối với các Cụm công trình trạm bơm).

         III. Công tác thông tin liên lạc:

         - Các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, các Cụm Thủy nông của Công ty phải thông tin kịp thời về văn phòng Công ty những sự cố; diễn biến mưa, gió; diễn biến mực nước các hồ, mực nước nội đồng các khu tiêu và mực nước ở các sông.

        - Các Cụm Thủy nông phải thường xuyên giữ mối liên hệ với các xã, phường nơi có công trình thủy lợi của Công ty quản lý.

        IV. Công tác tiêu nước đệm tại các trạm bơm tiêu:

Các trạm bơm tiêu tổ chức kiểm tra lưu vực tiêu, hoành triệt ngăn nước ngoại lai, tiêu nước đệm qua cống dưới đê nếu điều kiện cho phép.

        V. Công tác kiểm tra động cơ và máy bơm:

        - Các trạm bơm tiêu tiến hành sấy máy và kiểm tra các thông số kỹ thuật để sẵn sàng tiêu úng khi cần thiết.

        - Các trạm bơm tưới tháo ốc chân máy động cơ để sẵn sàng cẩu động cơ lên khi có nguy cơ nước vào nhà máy.

         VI. Công tác hạ thấp mực nước các hồ:

        Các hồ đập có mực nước dâng bình thường bằng với cao trình ngưỡng tràn tiến hành tháo cống dưới đập (tháo tối đa ở mức cho phép) để hạ thấp mực nước hồ. Riêng hồ Cổ Lễ và Tân Yên duy trì mực nước hồ thấp hơn cao trình ngưỡng tràn khoảng 0,4m bằng  việc tiêu nước qua cống tháo sâu.

         VII. Đảm bảo an toàn tài sản của Công ty:

        Các công trình tiến hành chằng chống nhà cửa, khai thông cống rãnh thoát nước, chặt hoặc phát quang cây cối gần nhà, đường điện có nguy cơ gây sự cố.

        VIII. Công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị, hậu cần:

        1. Vật tư tại chỗ:

        Hiện nay Công ty đã ký các hợp đồng nguyên tắc với các doanh nghiệp trên địa bàn, khi có trường hợp khẩn cấp sẽ chuyển  vật tư vào công trình để khắc phục sự cố (Hợp đồng số 108/2018/HĐ-NT, ngày 26/4/2018 và Hợp đồng số 109/2018/HĐ-NT, ngày 26/4/2018).

 STT

Tên vật tư

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Cát (cát sỏi)

m3

50

 

2

Đá hộc

m3

100

 

3

Bạt dù

m2

2.000

 

4

Bao tải

Cái

7.000

 

5

Cuốc bàn

Cái

60

 

6

Xẻng

Cái

60

 

        Bên cạnh đó, Công ty đã chuẩn bị một số cọc sắt và cọc tre để sẵn sàng xử lý khi xuất hiện các mạch đùn, mạch sủi và các hiện tượng sụt, nún.

        2. Phương tiện tại chỗ

        Công ty đã hợp đồng nguyên tắc với Công ty Thanh Tuyền đóng trên địa bàn thị xã để thuê phương tiện phục vụ công tác PCLB của Công ty (Hợp đồng số 106/2018/HĐ-NT ngày 26/4/2018).

STT

Tên máy móc, thiết bị

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Xe ô tô tải từ 3,5 tấn đến 5 tấn

Cái

05

 

2

Xe ô tô tải từ 5 tấn đến 10 tấn

Cái

05

 

3

Xe ô tô tải trên 10 tấn

Cái

05

 

4

Máy múc

Cái

04

 

5

Máy ủi

Cái

03

 

6

Máy đầm lèn

Cái

03

 

        Đề nghị thị xã và các đơn vị đóng trên địa bàn thị xã hỗ trợ thêm phương tiện, vật tư PCLB khi cần thiết.

        Ngoài ra, Công ty bố trí 08 máy bơm dã chiến sẵn sàng huy động khi có sự cố ngập lụt tại bất kỳ khu vực nào trên địa bàn thị xã.

        3. Hậu cần tại chỗ:

        Các Cụm thủy nông chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm trong thời gian 2 ngày: gạo, mỳ ăn liền, một cơ số thuốc chữa bệnh thông thường (cảm cúm, rối loạn tiêu hóa...), một số can dự trữ nước sạch.

        Trên đây là Kế hoạch triển khai các biện pháp chủ động đối phó với bão số 3. Công ty yêu cầu: Toàn thể cán bộ, công nhân viên – người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được phân công để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra./.

          Nơi nhận:

         - Chi cục thủy lợi (b/c);

         - UBND thị xã (b/c);

         - Các Cụm Thủy nông; các phòng(thực hiện);

         - Lưu Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

    Đặng Văn Tuyên

 

Tin liên quan
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều diễn tập sử lý mạch đùn, mạch sủi tại hồ chứa nước Khe Chè
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều chủ động bảo dưỡng máy móc thiết bị trước mùa mưa bão
Kế hoạch phòng chống lụt, bão cơ bão số 11(KHANUN)
Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
Phòng chống cơn bão số 10
Kế hoạch phòng chống lụt bão cơ bão số 10 năm 2017
Kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2017
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều chủ động các biện pháp đối phó với bão Sarika (bão số 7)
Kế hoạch phòng chống mưa bão năm 2016
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa bão năm 2015