Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Phòng chống cơn bão số 10


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC DIỄN BIẾN DO ẢNH HƯỞNG CỦA BÃO SỐ 10 GÂY RA

      Căn cứ Công điện số 1369/CĐ-TTg, ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ "V/v triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017";

     Căn cứ Công điện số 04/CĐ-TCTL-QLCT, ngày 13/9/2017 của Tổng cục Thủy lợi "V/v đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi, đối phó với ảnh hưởng của cơn bão số 10";

      Thực hiện Công điện số 12/CĐ-UBND, ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh "V/v chủ động các biện pháp đối phó với bão số 10 năm 2017";

      Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều đã lập Kế hoạch số 255/KH-CT, ngày 14/9/2017 "V/v chủ động ứng phó với các diễn biến do ảnh hưởng của bão số 10 gây ra".

       Căn cứ Kế hoạch đã lập, Công ty đã chủ động tiêu nước đệm cho lưu vực của các Trạm bơm tiêu bằng các biện pháp: Tiêu nước qua cống dưới đê, chủ động bơm tiêu nước ... và hạ thấp mực nước các hồ chứa Tân Yên, Cổ Lễ (02 hồ chứa có cống tháo sâu)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH  CÔNG TÁC CHỦ ĐỘNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CƠN BÃO SỐ 10 NĂM 2017

Tin liên quan
Kế hoạch phòng chống lụt bão cơ bão số 10 năm 2017
Kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2017
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều chủ động các biện pháp đối phó với bão Sarika (bão số 7)
Kế hoạch phòng chống mưa bão năm 2016
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa bão năm 2015