Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
  Liên kết website
NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÁNG 06/2024
Chiều ngày 31/05/2024, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị tháng 06/2024. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy chủ trì ...
NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÁNG 05/2024
Chiều ngày 03/05/2024, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị tháng 5/2024. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy chủ trì ...
NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÁNG 4/2024
Chiều ngày 30/3/2024, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị tháng 4/2024. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy chủ trì ...
Nghị quyết của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều Quảng Ninh tháng 4/2024
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều Quảng Ninh. Ngày 01/4/2024 Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều ...
Kế hoạch sử dụng lao động của Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều Quảng Ninh năm 2024
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều Quảng Ninh. Ngày 26/3/2024, Chủ tịch công ty đã ban hành Quyết định số ...
Nghị quyết của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều tháng 3/2024
NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÁNG 02.2024
Chiều ngày 01/02/2024, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị tháng 02/2024. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy chủ trì ...
NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÁNG 03.2024
Chiều ngày 28/02/2024, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị tháng 03/2024. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy chủ trì ...
NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÁNG 01/2024
Chiều ngày 29/12/2023, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị tháng 01/2024. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy chủ trì ...
NGHỊ QUYẾT CỦA BCH ĐẢNG BỘ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024
Năm 2024, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ...
NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÁNG 12/2023
Chiều ngày 29/11/2023, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị tháng 12/2023. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy chủ trì ...
NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÁNG 11/2023
Chiều ngày 28/10/2023, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị tháng 11/2023. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy chủ trì ...
NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÁNG 10/2023
Chiều ngày 30/9/2023, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị tháng 10/2023. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy chủ trì ...
Nghị quyết của Chủ tịch Công ty tháng 9/2023
Nghị quyết của Chủ tịch Công ty tháng 9/2023
Thông báo Nghị quyết Đảng ủy tháng 9.2023
Chiều ngày 30/8/2023, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị tháng 9/2023. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy chủ trì ...
Thông báo nghị quyết Đảng ủy Công ty tháng 8/2023
Chiều ngày 31/7/2023, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị tháng 8/2023. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy chủ trì ...
Thông báo nghị quyết Đảng ủy Công ty tháng 7/2023
Chiều ngày 30/6/2023, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị tháng 7/2023. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy chủ trì ...
THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY THÁNG 6/2023
Chiều ngày 30/5/2023, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị tháng 6/2023. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy chủ trì ...
THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY THÁNG 5/2023
Chiều ngày 28/4/2023, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị tháng 5/2023. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy chủ trì ...
THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY THÁNG 4.2023
Chiều ngày 03/4/2023, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị Đảng bộ tháng 4/2023. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy ...
THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 3/2023
Chiều ngày 03/3/2023, Chi bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị Chi bộ thường kỳ tháng 3/2023. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư ...
THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 02/2023
Chiều ngày 04/02/2023, Chi bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị Chi bộ thường kỳ tháng 02/2023. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư ...
Thông báo nghị quyết của Chi bộ Công ty tháng 01/2023
Chiều ngày 03/01/2023, Chi bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị Chi bộ thường kỳ tháng 01/2023. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư ...
Nghị quyết số 01-NQ-CB, ngày 03/01/2023 của Chi bộ Công ty về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Năm 2023 - năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Chi bộ công ty lần thứ ...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ CHI BỘ THƯỜNG KỲ THÁNG 12/2022
Chiều ngày 03/12/2022, Chi bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tiến hành tổ chức Hội nghị họp Chi bộ thường kỳ tháng 12/2022. Đồng chí Đặng Văn ...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ CHI BỘ THƯỜNG KỲ THÁNG 11/2022
Chiều ngày 03/11/2022, Chi bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tiến hành tổ chức Hội nghị họp Chi bộ thường kỳ tháng 11/2022. Đồng chí Đặng Văn ...
Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị thanh lý hợp đồng tưới, tiêu nước vụ mùa năm 2022 và ký hợp đồng vụ Đông năm 2022 – 2023
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ CHI BỘ THƯỜNG KỲ THÁNG 10/2022
Chiều ngày 04/10/2022, Chi bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tiến hành tổ chức Hội nghị họp Chi bộ thường kỳ tháng 10/2022. Đồng chí Đặng Văn ...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ CHI BỘ THƯỜNG KỲ THÁNG 9/2022
Ngày 05/9/2022, Chi bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tiến hành tổ chức Hội nghị họp Chi bộ thường kỳ tháng 9/2022. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – ...
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022