Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÁNG 07/2024

Chiều ngày 29/06/2024, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị tháng 07/2024. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị, dự hội nghị còn có các đồng chí Đảng ủy viên. Sau khi nghe báo cáo kết quả và ý kiến thảo luận về tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng ủy tháng 6/2024, một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7/2024. Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/ĐU, ngày 29/06/2024 để lãnh đạo, chỉ đạo Chính quyền và các đoàn thể xây dựng Kế hoạch để triển thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Tin liên quan
NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÁNG 06/2024
NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÁNG 05/2024
NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÁNG 4/2024
Nghị quyết của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều Quảng Ninh tháng 4/2024
Kế hoạch sử dụng lao động của Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều Quảng Ninh năm 2024
Nghị quyết của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều tháng 3/2024
NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÁNG 02.2024
NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÁNG 03.2024
NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÁNG 01/2024
NGHỊ QUYẾT CỦA BCH ĐẢNG BỘ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024