Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

       Là Công ty chuyên ngành về lĩnh vực thủy lợi, phục vụ tưới, tiêu trên địa bàn thị xã Đông Triều. Trực tiếp quản lý, vận hành 05 trạm bơm tiêu với 42 tổ máy, tổng lưu lượng bơm tiêu là 147.000 m3/h và 01 cống tiêu dưới đê, để tiêu cho 4.048 ha diện tích lưu vực. Đồng thời có trách nhiệm tham mưu giúp chính quyền địa phương về phương diện kỹ thuật để phát huy hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi do địa phương quản lý, đảm bảo an toàn cho hệ thống này trong mùa mưa bão.

        Để chủ động trong công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2018. Ngay từ cuộc họp giao ban đầu tháng 02. Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều đã cho triển khai bố trí vật tư, thiết bị, điều động nhân lực, để duy tu sửa chữa máy móc thiết bị tại các Trạm bơm tiêu. Đến ngày 27/02/2018 Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Ninh có Công văn chỉ đạo số 539/NN&PTNT-TL "Về việc kiểm tra công trình thủy lợi trước mùa mưa bão năm 2018". Công ty thành lập đoàn công tác để tiến hành kiểm tra tất cả công trình thủy lợi do Công ty quản lý và có Công văn báo cáo số 58/BC-CT, ngày 20/3/2018 gửi Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Ninh; gửi Chi cục thủy lợi tỉnh Quảng Ninh; gửi Phòng kinh tế thị xã Đông Triều, báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng, chất lượng các công trình thủy lợị. Được sự chỉ đạo sát sao của Chi ủy, Ban giám đốc Công ty đến thời điểm hiện tại công tác duy tu sửa chữa máy móc, thiết bị điện và đường điện hạ thế ở trạm bơm tiêu Đạm Thủy, Hồng Phong, Đức Chính, Kim Sơn, Việt Dân và bảo dưỡng sửa chữa một số Cống tiêu Hồng Phong, Đông Lâm, Mỏm Cua, Đông An đã cơ bản hoàn thành. Công ty sẽ cho vận hành chạy thử các tổ máy bơm trong cuối tháng 4/2018 để đánh giá chất lượng công tác duy tu bảo dưỡng, cũng như công tác chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, chủ động sẵn sàng cho công tác phòng chống lụt bão./.

Dưới đây là một số hình ảnh sửa chữa các tổ máy bơm và thay thế kẹp cáp điện:

 

Hình ảnh sửa chữa máy đóng mở tại một số cống tiêu và hồ đập

Tin liên quan
Kế hoạch phòng chống lụt, bão cơ bão số 11(KHANUN)
Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
Phòng chống cơn bão số 10
Kế hoạch phòng chống lụt bão cơ bão số 10 năm 2017
Kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2017
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều chủ động các biện pháp đối phó với bão Sarika (bão số 7)
Kế hoạch phòng chống mưa bão năm 2016
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa bão năm 2015