Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

       Thực hiện Công điện số 10/CĐ-UBND, ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về chủ động các biện pháp phòng chống cơn bão số 3 (Wipha).

      Để chủ động đối phó với mọi diễn biến của cơn bão số 3 (Wipha). Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-CT, ngày 09/5/2019 của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều “V/v thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão công ty năm 2019”.

      Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều đã xây dựng Kế hoạch phòng chống cơn bão số 3 và yêu cầu các đồng chí trong Ban chỉ huy phòng chống lụt bão về ngay vị trí đã được phân công nhiệm vụ, thời gian trực 24/24h bắt đầu từ 17h ngày 01/8/2019 cho đến khi bão tan và có thông báo rút quân của Giám đốc Công ty. Trong thời gian trực bão, các Cụm thủy nông nghiêm túc thực hiện công tác thông tin liên lạc theo quy định và thường xuyên giữ mối liên hệ với các xã, phường nơi có công trình thủy lợi của Công ty quản lý.

       Các đồng chí trong Ban chỉ huy phòng chống lụt bão đôn đốc và cùng các Cụm thủy nông thực hiện một số biện pháp cụ thể tại thời điểm trước, trong cơn bão như: Tổ chức kiểm tra lưu vực tiêu, hoành triệt ngăn nước ngoại lai, tiêu nước đệm qua cống dưới đê nếu điều kiện cho phép, tiến hành sấy máy, kiểm tra các thông số kỹ thuật để sẵn sàng tiêu úng khi cần thiết đối với khối Trạm bơm tiêu úng; thực hiện việc hạ thấp mực nước các hồ đối với khối Hồ đập (Riêng hồ Cổ Lễ và Tân Yên duy trì mực nước hồ thấp hơn cao trình ngưỡng tràn khoảng 0,4m bằng việc tiêu nước qua cống tháo sâu).Tiến hành chằng chống nhà cửa, khai thông cống rãnh thoát nước, chặt hoặc phát quang cây cối gần nhà, đường điện có nguy cơ gây sự cố. Đảm bảo an toàn về người và tài sản của Công ty. Đảm bảo tốt công tác 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, vật tư tại chỗ, thiết bị tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

       Theo trung tâm dự báo Khí tượng, Thủy văn Quốc gia cơn bão số 3 có diễn biến phức tạp, do đó toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động theo sát diễn biến cơn bão, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được phân công để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra./.

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Phương án phòng chống lụt bão năm 2019
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều chủ động triển khai khắc phục mưa lớn do cơn bão số 03 (Sơn Tinh)
Kế hoạch chủ động các biện pháp phòng chống cơn bão số 3 (Sơn Tinh)
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều diễn tập sử lý mạch đùn, mạch sủi tại hồ chứa nước Khe Chè
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều chủ động bảo dưỡng máy móc thiết bị trước mùa mưa bão
Kế hoạch phòng chống lụt, bão cơ bão số 11(KHANUN)
Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
Phòng chống cơn bão số 10
Kế hoạch phòng chống lụt bão cơ bão số 10 năm 2017
Kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2017