Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Thông báo nghị quyết Đảng ủy Công ty tháng 8/2023

Chiều ngày 31/7/2023, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị tháng 8/2023. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị, dự hội nghị còn có các đồng chí Đảng ủy viên . Sau khi nghe báo cáo kết quả và ý kiến thảo luận về tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng ủy tháng 7/2023, một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2023. Đảng ủy đã ra Thông báo Nghị quyết số 10-TB/ĐU, ngày 31/7/2023 để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao.


Tin liên quan
Thông báo nghị quyết Đảng ủy Công ty tháng 7/2023
THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY THÁNG 6/2023
THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY THÁNG 5/2023
THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY THÁNG 4.2023
THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 3/2023
THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 02/2023
Thông báo nghị quyết của Chi bộ Công ty tháng 01/2023
Nghị quyết số 01-NQ-CB, ngày 03/01/2023 của Chi bộ Công ty về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ CHI BỘ THƯỜNG KỲ THÁNG 12/2022
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022