Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINH

 

1. Giới thiệu về Công ty:

1.1. Tên Công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINH

- Địa chỉ: Khu Mễ Xá 3, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

          - Điện thoại: 033 3870 863      Fax: 033 3870 863     

- Email: congtythuyloidt@gmail.com

- Website: congtythuyloidongtrieu.com.vn

- Cơ cấu và quy mô nguồn vốn: Vốn điều lệ: 200.580.836.375 đồng (tính đến 31/12/2016). (Bằng chữ: Hai trăm tỷ, năm trăm tám mươi triệu, tám trăm ba mươi sáu nghìn, ba trăm bảy mươi lăm đồng chẵn).

- Điều lệ hoạt động: Hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh được phê duyệt tại  Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

1.2.  Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân:

-  Công ty tổ chức và hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

- Công ty có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo các quy định của pháp luật có liên quan.

- Công ty có vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác bằng toàn bộ tài sản của mình.

1.3. Ngành nghề kinh doanh:

Công ty hoạt động theo Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; mã số của Công ty: 5700102341; (Đăng ký lần đầu: 24/11/2014; đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 10/6/2015); do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp, gồm các ngành nghề sau:

- Hoạt động dịch vụ trồng trọt.

- Nuôi trồng thủy sản nội địa.

- Sản xuất giống thủy sản.

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước.

- Xây dựng công trình công ích.

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, chi tiết: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng công nghiệp, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. Thiết kế công trình thủy lợi.

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh từ khi được thành lập năm 1971 (theo Quyết định số 2108-TC/UB ngày 30/12/1971 của Uỷ ban Hành chính tỉnh Quảng Ninh), khi đó có tên gọi là Trạm thủy nông Đông Triều; năm 1985 được chuyển đổi thành Xí nghiệp thủy nông Đông Triều; tháng 10 năm 1994 được chuyển đổi thành Công ty quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Đông Triều (theo Quyết định số 2150/QĐ-UB của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh); đến tháng 4 năm 2009 được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Thuỷ lợi Đông Triều Quảng Ninh (theo Quyết định số 1038/QĐ-UBND, ngày 13/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi và chuyển Công ty Quản lý khai thác công trình Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh”.

Qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty đã trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh, phục vụ có hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, giải quyết được vấn đề hạn hán và góp phần quan trọng làm tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đồng thời góp phần phòng chống giảm nhẹ thiên tai và thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển. Vốn, tài sản của Công ty được hình thành trên cơ sở giá trị các công trình thuỷ lợi được nhà nước đầu tư và giao cho Công ty quản lý, tại thời điểm chuyển đổi vốn điều lệ, chuyển từ Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi sang Công ty TNHH một thành viên, vốn của Công ty là 75,895 tỷ đồng, đến nay vốn và tài sản của công ty là 200,580 tỷ đồng; được Công ty duy trì, bảo toàn và phát triển vốn hàng năm.

Hàng năm Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, các chính sách đối với người lao động đều đảm bảo. Đồng thời tích cực tham gia hoạt động xã hội, ủng hộ đóng góp vào các quỹ từ thiện của thị xã cũng như của UBND tỉnh phát động. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho CBCNV được trang bị đầy đủ, đời sống cán bộ công nhân viên ngày càng được cải thiện, đảm bảo ổn định đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công nhân viên – người lao động của Công ty, tạo sự hăng say lao động, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty để Công ty phát triển bền vững.

Trong những năm qua,  đội ngũ cán bộ, công nhân viên – người lao động của  Công ty không ngừng đổi mới tư duy về mọi mặt, tích cực đầu tư mua sắm các trang thiết bị  đổi mới công nghệ, tăng cường công tác đào tạo cán bộ để có đủ trình độ khoa học kỹ thuật áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật đưa vào phục vụ sản xuất. Qua đó Công ty luôn được Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND thị xã Đông Triều ghi nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ những thành tích đạt được, Công ty đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND thị xã Đông Triều tặng nhiều Bằng khen và giấy khen, cụ thể:

 Năm 2012: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen “Đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển Nông nghiệp Nông thôn năm 2012” và được UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện Đông Triều tặng giấy khen “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2012”.

Năm 2013: UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện Đông Triều tặng Giấy khen “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2013”.

Năm 2014:  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen “Đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển Nông nghiệp Nông thôn năm 2014” và được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng giấy khen, UBND huyện Đông Triều tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

Năm 2015: UBND thị xã Đông Triều tặng Danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến”  và giấy khen “ Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015”.

Năm 2016: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen “Đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển Nông nghiệp Nông thôn năm 2016” và được UBND tỉnh,  thị xã tặng Giấy khen.

Phát huy thành tích đã đạt được, toàn thể cán bộ công nhân viên – người lao động trong Công ty nguyện đem hết khả năng và trí tuệ của mình góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn của thị xã Đông Triều và tỉnh Quảng Ninh.