Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

Lê Văn Kiên – Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 033 3870 863

- Email: kienle843@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

     + Phụ trách chung nhiệm vụ của phòng.

     + Tham mưu, đề xuất việc bố trí, sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ, công nhân viên - người lao động trong Công ty.

     + Xây dựng kế hoạch đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho cán bộ, công nhân viên - người lao động trong Công ty.
     + Quản lý, lưu trữ, bổ sung hồ sơ của cán bộ, công nhân viên – người lao động.
     + Phụ trách công tác thi đua khen thưởng
     + Phụ trách công tác kê khai tài sản.

 

 

 

Đặng Thị Hường – Phó trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng trắc địa

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 033 3870 863

- Email: huongpkttk@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ: Trực tiếp tham mưu, giúp cho trưởng phòng về các công tác:  Theo dõi danh sách, thời hạn tăng lương, nâng bậc lương cho cán bộ, công nhân viên - người lao động; theo dõi Hợp đồng lao động; phụ trách công tác hành chính, văn thư, tạp vụ… Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ tham mưu trong lĩnh vực được phân công.

 

http://congtythuyloidongtrieu.com.vn/admin/anhup/01%20(20).jpg

Đỗ Thị Phương Thanh – Thủ kho, thủ quỹ.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 033 3870 863

- Email: phuongthanhdtqn@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ: Trực tiếp tham mưu, giúp cho trưởng phòng về các công tác:

+ Quản lý kho, nhập, xuất, cấp phát vật tư cho các phòng chức năng, các cụm công trình.

+ Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ - báo cáo khi cần cho Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt.

+ Thanh toán các chi phí đúng theo hồ sơ được duyệt.

+ Phụ trách công tác hành chính, văn thư, tạp vụ Hành chính, văn thư, tạp vụ… Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ tham mưu trong lĩnh vực được phân công.

 

http://congtythuyloidongtrieu.com.vn/admin/anhup/01%20(2).jpg

Nguyễn Văn Đức – Nhân viên lái xe

- Trình độ chuyên môn: Lái xe

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại: 033 3870 863

- Email:

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Đưa đón, chuyên chở Lãnh đạo và CBCNV Công ty hoặc khách trong quá trình thực hiện công việc và liên hệ công tác hàng ngày. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu. Giữ gìn bí mật nội dung công việc cán bộ hoặc nhân viên trao đổi trên xe, không bàn tán, tung tin, nói xấu xuyên tạc sự thật làm giảm uy tín khách và Công ty.

+ Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ.

+ Thực hiện các công việc khác liên quan khi Trưởng phòng phân công.

http://congtythuyloidongtrieu.com.vn/admin/anhup/01%20(9).jpg

Nguyễn Trung Hiếu – Nhân viên bảo vệ

Trình độ chuyên môn: Công nhân nông giang

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại: 033 3870 863

- Email:

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản tại văn phòng Công ty. Triển khai các yêu cầu công tác bảo vệ theo chỉ đạo của người đứng đầu Công ty.

+ Thực hiện các công việc khác liên quan khi Trưởng phòng phân công.

Vũ Bá Minh – Nhân viên bảo vệ

Trình độ chuyên môn: Công nhân điện

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại: 033 3870 863

- Email:

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản tại văn phòng Công ty. Triển khai các yêu cầu công tác bảo vệ theo chỉ đạo của người đứng đầu Công ty.

+ Thực hiện các công việc khác liên quan khi Trưởng phòng phân công.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

1. Chức năng:

*/ Trong công tác  tổ chức:

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng mô hình tổ chức của Công ty và các phòng ban, cụm thủy nông trực thuộc sao cho khoa học và hiệu quả;

- Nghiên cứu xây dựng các Quy trình, Quy chế theo sự phân công của Giám đốc, trình Giám đốc  phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bố trí sử dụng lao động theo phân công của Giám đốc;

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với người lao động; giải quyết các công việc có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong Công ty theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và quy định của Công ty;

- Soạn thảo, trình Giám đốc ký hợp đồng với người lao động và theo dõi, quản lý tình hình thực hiện hợp đồng lao động;

- Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các Nội quy, Quy chế của các phòng ban và CBCNV - NLĐ trong Công ty, kiến nghị Giám đốc áp dụng các biện pháp khen thưởng, kỷ luật nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người lao động;

- Phối hợp với các phòng ban, công trình để giám sát, đánh giá chất lượng công việc của CBCNV - NLĐ hàng tháng, quý, năm để làm cơ sở tính lương, thưởng và đánh giá năng lực người lao động;

- Thay mặt Công ty làm việc với các cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền và báo cáo công việc để Giám đốc giải quyết.

*/ Trong công tác hành chính, tổng hợp:

Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của Công ty.

- Soạn thảo, trình duyệt, ban hành, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc báo cáo việc thực hiện các văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng ;

- Cung cấp các tài liệu cho các phòng ban, công trình liên quan phục vụ công tác sản xuất, kinh doanh theo đề xuất được duyệt;

- Lập kế hoạch dự trù mua sắm và quản lý trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm trình Giám đốc duyệt và thực hiện việc mua sắm theo kế hoạch đã được duyệt;

- Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác hội họp, tiếp khách;

- Phụ trách việc thăm hỏi động viên CBCNV - NLĐ trong các dịp lễ tết, hiếu, hỉ, theo quy định của Công ty và theo quy định của Pháp luật;

- Điều động phương tiện vận chuyển, đi lại phục vụ theo yêu cầu công tác của lãnh đạo, CBCNV - NLĐ theo tiêu chuẩn, quy định của Công ty.

- Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, tham gia xây dựng các phương án phòng chống cháy nổ, lụt bão và an toàn vệ sinh lao động. Thực hiện lệnh Nghĩa vụ quân sự và các chính sách xã hội tại địa phương nơi đơn vị đăng ký hoạt động.

- Tổng hợp yêu cầu, kiến nghị của các bộ phận, đơn vị trình Giám đốc và phòng ban liên quan giải quyết.

*/ Công tác bảo hộ an toàn lao động, vệ sinh môi trường:

- Tập hợp, phổ biến các quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho các CBCNV - NLĐ; tổ chức các khoá huấn luyện về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV - NLĐ trong Công ty;

- Soạn thảo, trình duyệt, ban hành các quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động;

- Phối hợp với tổ chức Công đoàn, các phòng liên quan kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện chế độ an toàn lao động, bảo hộ lao động;

- Giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện an toàn, vệ sinh lao động và đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn lao động trình lãnh đạo Công ty;

- Lập kế hoạch cung cấp bảo hộ lao động cho cán bộ nhân viên toàn Công ty.

2. Quyền hạn:

- Được quyền tham mưu, đề xuất với Giám đốc/Phó Giám đốc những vướng mắc, bất hợp lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của Công ty và Bộ luật Lao động.         

- Đề nghị các phòng nghiệp vụ chuyên môn, các thủy nông phối hợp thực hiện tốt công việc theo chức năng nhiệm vụ.

- Yêu cầu các phòng nghiệp vụ, các cụm thủy nông cung cấp số liệu phục vụ công tác liên quan đến công tác tổ chức hành chính tổng hợp của Công ty.

- Có quyền đề xuất với lãnh đạo Công ty việc điều động các phòng, ban, các bộ phận khác hỗ trợ cùng giải quyết công việc nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Công ty.

- Đề nghị với Giám đốc/Phó Giám đốc về công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng lương, nâng bậc, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lao động theo Luật hiện hành và Quy chế của Công ty.