Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Trụ sở công ty

Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Đông Triều Quảng Ninh, được UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho quản lý, khai thác 17 hồ đập lớn nhỏ, với tổng dung tích trữ nước gần 38 triệu m3; 05 trạm bơm tưới có 15 tổ máy với tổng lưu lượng bơm là 15.000 m3/h; 05 trạm bơm tiêu có 42 tổ máy với tổng lưu lượng bơm tiêu là 147.000 m3/h; quản lý 115,0 km kênh tưới tiêu các loại, diện tích tưới hàng năm là 5.153,85ha và tiêu cho 3.346,0ha diện tích lưu vực (Diện tích canh tác 2.052,0ha – Diện tích thổ cư đồi núi 1.294,0ha); phục vụ tưới tiêu cho 16 xã, 02 thị trấn và một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đông Triều.


Tin liên quan
Trạm bơm Tân Việt
Sửa chữa trạm bơm
Lòng hồ Khe Che
HN Đánh giá tiến độ thực hiện dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn Bắc Ninh – Uông Bí