Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Công ty TNHH 1 TV Thủy lợi Đông Triều tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và chấp hành quy chế làm việc

          Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Văn bản số 1487/UBND-VP ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều về việc tiếp tục tăng cường, chấn chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và chấp hành quy chế làm việc.

          Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty.

          Chủ tịch Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều yêu cầu trưởng các phòng ban, cụm trưởng các cụm thủy nông trong Công ty thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

  1. Về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc

        Trưởng các phòng ban chức năng, cụm trưởng các cụm thủy nông chỉ đạo cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Nội quy lao động.

        Người đứng đầu các phòng ban chức năng, các cụm thủy nông phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tăng cường kiểm tra, giám sát nhân viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, cơn quan, đơn vị; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân, cơ quan, đơn vị; trách tình trạng giải thích chung chung, không rõ ràng.

        - Yêu cầu cán bộ, nhân viên, người lao động bám sát kế hoạch, chương trình công tác để chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tránh bỏ sót nhiệm vụ, công việc, chậm tiến độ công việc ...; thường xuyên rà soát, bổ sung nội quy lao động, quy chế làm việc của phòng ban và các cụm thủy nông;

       - Phòng ban, cụm thủy nông nào để xảy ra trường hợp cán bộ, nhân viên, người lao động vi phạm thời gian làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; quy định về không uống rượu bia trong giờ làm việc và buổi trưa của ngày làm việc, gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực đối với tổ chức, công dân đến làm việc thì trưởng phòng ban, cụm trưởng đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Công ty.

         * Đối với tập thể, cá nhân vi phạm các quy định nêu trên, bị phê bình, nhắc nhở trực tiếp 02 lần tại cuộc họp giao ban cán bộ chủ chốt Công ty trở lên thì cuối năm không được xét thi đua và chịu các hình thức xử lý khác theo quy định.

         2. Về chấp hành chế độ hội họp

         Chấp hành nghiêm túc chế độ hội họp, phải đảm bảo tham gia đầy đủ, đúng thời gian, đúng thành phần được mời dự; không được tự ý cử thành phần khác họp thay; trường hợp không dự họp được đề xuất cử người họp thay phải báo cáo, xin ý kiến người chủ trì cuộc họp. Trong hội họp phát huy tinh thần tập trung, dân chủ và xây dựng; đóng góp ý kiến có chất lượng, khách quan vì mục tiêu chung cho sự phát triển của Công ty.

         3. Về chấp hành quy chế làm việc

         Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao của phòng ban chức năng, các cụm thủy nông, tích cực chủ động phối hợp cùng nhau theo thẩm quyền để giải quyết công việc đạt  hiệu quả, tránh gây phiền hà, lãng phí thời gian, công sức; đảm bảo các công trình thủy lợi do Công ty quản lý được vận hành an toàn, không bị xâm hại, lấn chiếm, phục vụ tốt công tác tưới tiêu, dân sinh kinh tế trên địa bàn thị xã Đông Triều; tham mưu, đề xuất kịp thời cho Chủ tịch - Giám đốc giải quyết các công việc phát sinh.

         4. Về chấp hành quy chế làm việc

         - Trưởng các phòng ban, cụm thủy nông chấp hành quy chế làm việc của Công ty; tuyệt đối không được tham mưu chồng chéo, không đúng thẩm quyền, không đảm bảo nội dung; tuân thủ chặt chẽ quy trình tham mưu, các văn bản gửi đi phải có chữ ký nháy của trưởng phòng ban tại cuối văn bản.

         - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực chủ động giải quyết và phối hợp theo thẩm quyền, tham mưu cho Ban Giám đốc giải quyết theo quy định. Không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của phòng ban, của cụm thủy nông lên Giám đốc Công ty. Đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng yêu cầu; khắc phục tình trạng chậm triển khai văn bản, ý kiến của Chủ tịch, Giám đốc Công ty. 

         5. Về chấp hành chế độ thông tin, báo cáo

         Trưởng các phòng ban chức năng, các cụm thủy nông chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, đặc biệt là chế độ thông tin đối với Chủ tịch- Giám đốc Công ty; tránh tình trạng báo cáo chung chung, không có số liệu, hoặc số liệu không chính xác dẫn đến khó khăn cho công tác tổng hợp và lãnh chỉ đạo.

         6. Tổ chức thực hiện

         Giao phòng Tổ chức - Hành chính theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty. Phòng Tổ chức - Hành chính có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo, đề xuất với Chủ tịch - Giám đốc Công ty biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê bình và có hình thức kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân vi phạm.

         Chủ tịch Công ty yêu cầu các phòng ban chức năng và các cụm thủy nông triển khai nghiêm túc các nội dung trên./.

Tin liên quan
Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho CBCNV - NLĐ
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều tồ chức giao hữu bóng đá cùng Ban quản lý Dự án thị xã Đông Triều
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều tổ chức chia tay đồng chí Đỗ Thị Hồng Thắm
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều phối hợp cùng UBND thị xã Đông Triều thả cá giống tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều tham gia Hội thao kỷ niện 73 năm truyền thống ngành Nông Nghiệp & PT nông thôn
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều thay đổi giờ làm việc từ Mùa Hè sang Mùa Đông
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam
Lễ công bố thành lập tiểu đội tự vệ Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều
Lễ thả Giống thủy sản tại cụm hồ Đồng Đò hưởng ứng 59 năm ngày truyền thống ngành thủy sản
Đồng chí Đặng Huy Hậu - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đến thăm và chúc tết CBCNV Cụm thủy nông Tân Việt thuộc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều