Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

       Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 351-CV/BCSĐ ngày 12/7/2019 về công tác cán bộ. Trong đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đồng ý thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều đối với ông Đặng Văn Tuyên. Giao Sở Nội vụ Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Quảng Ninh và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều đối với ông Đặng Văn Tuyên theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

       Ngày 06/9/2019, tại trụ sở Văn phòng Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều. Sở Nội vụ Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Ninh và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều, tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh đối với ông Đặng Văn Tuyên.

       Về tham dự, chủ trì và chỉ đạo Hội nghị gồm có:

       Đại diện Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Ông Vương Đình Việt - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;

       Đại diện Sở Nội vụ: Bà Ngô Thanh Thủy - Trưởng phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ Quảng Ninh;

       Đại diện Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã Đông Triều: Ông Nguyên Văn Ninh - Phó thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã Đông Triều;

      Cùng một số cán bộ phòng nghiệp vụ của Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn và 29 cán bộ chủ chốt đại diện cho: Ban Chi ủy; Ban Giám đốc; Hội cựu chiến binh; Công đoàn cơ sở; Đoàn thanh niên; trưởng phó các phòng chức năng; trưởng phó của 14 cụm thủy nông trong Công ty tham dự.

      Hội nghị đã tiến hành theo đúng trình tự, quy định hiện hành. Sau khi ông Đặng Văn Tuyên đọc báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều và Chương trình hành động nếu được bổ nhiệm lại; đã có 07 ý kiến tham gia đóng góp vào những ưu nhược điểm trong quá trình công tác của ông Đặng Văn Tuyên và các ý kiến phát biểu đều nhất trí đề nghị Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp & PTNT, tham mưu đề xuất, báo cáo với UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh đối với ông Đặng Văn Tuyên.

       Hội nghị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm, với kết quả:

      - Số phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại: 29/29 phiếu = 100%

      - Số phiếu không tín nhiệm bổ nhiệm lại: 0 phiếu = 0%

      Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các nội dung của Hội nghị đã hoàn thành. Bà Ngô Thanh Thủy - Trưởng phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ của Sở Nội vụ, chủ trì Hội nghị đã kết luận: Ghi nhận quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống; bản lĩnh chính trị và những thành tích nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó nhiều năm liền đã hoàn thành tốt nhiệm vụ; được UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND thị xã Đông Triều cùng các Sở, Ban, Ngành tặng thưởng nhiều Danh hiệu, Giấy khen, Bằng khen.

       Căn cứ vào kết quả lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ chủ chốt của Công ty và ý kiến nhận xét đánh giá của Thị ủy Đông Triều tại Công văn số 1784- CV/TU của Thị ủy Đông Triều "về việc nhận xét cán bộ" đối với ông Đặng Văn Tuyên.

      Bà Ngô Thanh Thủy nhận xét Ông Văn Tuyên hoàn toàn xứng đáng được bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch - Giám đốc Công ty, đồng thời Sở Nội vụ cùng Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn sẽ báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều. Qua đây bà Ngô Thanh Thủy chúc mừng ông Đặng Văn Tuyên đã dành được sự tín nhiệm tuyệt đối của cán bộ chủ chốt của Công ty, đây là minh chứng cho sự đoàn kết nhất trí, sự tín nhiệm, trao gửi niềm tin của tập thể CBCNV - NLĐ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều đối với ông Đặng Văn Tuyên. Chúc tập thể CBCNV - NLĐ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều luôn đoàn kết, chung sức chung lòng phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

Bà: Ngô Thanh Thủy - Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ - Sở Nội Quảng Ninh, Chủ trì hội nghị

Ông: Vương Đình Việt - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Quảng Ninh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Ông: Đặng Văn Tuyên - Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều đọc báo cáo kiểm điểm trong quá trình công tác

Tin liên quan
Công ty TNHH 1 TV Thủy lợi Đông Triều tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và chấp hành quy chế làm việc
Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho CBCNV - NLĐ
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều tồ chức giao hữu bóng đá cùng Ban quản lý Dự án thị xã Đông Triều
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều tổ chức chia tay đồng chí Đỗ Thị Hồng Thắm
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều phối hợp cùng UBND thị xã Đông Triều thả cá giống tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều tham gia Hội thao kỷ niện 73 năm truyền thống ngành Nông Nghiệp & PT nông thôn
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều thay đổi giờ làm việc từ Mùa Hè sang Mùa Đông
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam
Lễ công bố thành lập tiểu đội tự vệ Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều
Lễ thả Giống thủy sản tại cụm hồ Đồng Đò hưởng ứng 59 năm ngày truyền thống ngành thủy sản