Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

        Ngày 12/10/2019 tại Chi cục thủy lợi Quảng Ninh. Cục quản lý công trình Thủy lợi phối hợp cùng Cục Quản lý doanh nghiệp Bộ Tài chính tổ chức hội nghị khảo sát thực tiễn việc triển khai, thực hiện Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và tiếp nhận một số giải trình khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thủy lợi.

        Dự hội nghị có đại diện Cục quản lý công trình thủy lợi - Bộ Nông nghiệp & PTNT,  Ông: Nguyễn Việt Anh - Phó Cục trưởng; đại diện Cục quản lý doanh nghiệp - Bộ Tài chính: Ông Nguyễn Văn Đồng – Trưởng phòng nghiệp vụ 3; đại diện Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Ninh: Ông Vương Đình Việt - Phó Giám đốc; đại diện phòng Tài chính doanh nghiệp  -  Sở Tài Chính Quảng Ninh: Ông Phạm văn Dương - Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp; cùng một số phòng ban chuyên môn của Cục quản lý công trình Thủy lợi, phòng ban chuyên môn của  Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Ninh; đại diện Chi cục trưởng Thủy lợi Quảng Ninh; đại diện 3 Công ty TNHH MTV Thủy lợi của tỉnh Quảng Ninh.

       Thay mặt cho đoàn công tác: Ông Nguyễn Việt Anh Cục phó Cục quản lý công trình thủy lợi đã gợi mở một số vấn đề cần trao đổi, và mong muốn được tiếp nhận các ý kiến, đề xuất, từ các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương và của 3 Công ty trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

      Sau khi nghe đại diện Chi cục thủy lợi Quảng Ninh báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi của tỉnh Quảng Ninh. Ông Đặng Văn Tuyên - Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Đông Triều đã phân tích một số khó khăn thuận lợi trong thực hiện triển khai Luật thủy lợi, trong đó sự tích cực của cơ chế đặt hàng dịch vụ thủy lợi giúp việc thiết lập khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thống nhất trong quản lý khai thác công trình thủy lợi, phù hợp với quy định của Luật giá, Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

       Thay đổi cách tiếp cận trong hoạt động cung cấp dịch vụ thủy lợi từ "phục vụ" sang "dịch vụ" nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng SPDVTL, đáp ứng nhu cầu đa dạng của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, nhất là trong nông nghiệp

       Tách bạch chức năng quản lý hành chính nhà nước và chức năng quản lý, cung cấp dịch vụ công của nhà nước.

 - Tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, công bằng giữa các chủ thể khai thác công trình thủy lợi trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Đông Triều và các Công ty khác cũng gặp những khó khăn cần tháo gỡ, về đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng trình độ chuyên môn theo quy định của Nghị định 67/NĐ-CP; việc xây dựng định mức kinh tế theo Quyết định 105a/QĐ-BTC; công tác quản lý công trình gồm: Lập quy trình bảo trì các công trình; lập quy trình vận hành; lập bản đồ hiện trạng xin giao đất; xây dựng phương án ứng phó tình trạng khẩn cấp; cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi ….  Bên cạnh đó còn một số bất cập giữa việc thực hiện Luật Thủy lợi và Luật Tài nguyên nước.

       Với những khó khăn nêu trên, Ông Đặng Văn Tuyên đề xuất kiến một số kiến nghị, trong đó kiến nghị Tổng Cục Thủy lợi nghiên cứu, ban hành hướng dẫn xây dựng định mức Kinh tế - Kỹ thuật, xây dựng đơn giá áp dụng chung cho các vùng, miền có các đặc thù riêng. Đề nghị có chính sách hỗ trợ kinh phí và tổ chức đào tạo lại nguồn nhân lực, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý vận hành công trình thủy lợi... Đại diện Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Miền Đông, Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Yên Lập cũng đã phát biểu thêm và đều nhất trí với đề xuất kiến nghị của Ông Đặng Văn Tuyên - Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Đông Triều./.

Dưới đây là một số hình ảnh của các đại biểu dự Hội nghị:

Ông Đặng Văn Tuyên – Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Đông Triều, tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị

Ông: Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông, tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị

Ông: Nguyễn Văn Tĩnh – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập phát biểu đóng góp ý kiến.

 

Tin liên quan
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều kết nạp đảng viên mới
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức đêm hội "Vui Tết Trung thu"
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều
Công ty TNHH 1 TV Thủy lợi Đông Triều tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và chấp hành quy chế làm việc
Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho CBCNV - NLĐ
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều tồ chức giao hữu bóng đá cùng Ban quản lý Dự án thị xã Đông Triều
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều tổ chức chia tay đồng chí Đỗ Thị Hồng Thắm
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều phối hợp cùng UBND thị xã Đông Triều thả cá giống tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều tham gia Hội thao kỷ niện 73 năm truyền thống ngành Nông Nghiệp & PT nông thôn
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều thay đổi giờ làm việc từ Mùa Hè sang Mùa Đông