Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều tham gia cuộc thi "Sau giờ thứ 8"

       Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ ngày 16/82023 của Liên đoàn lao động thị xã Đông Triều về việc tổ chức Sân chơi “Sau giờ thứ 8:” cho đoàn viên, công nhân lao động năm 2023, nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tập hợp vận động đoàn viên, công nhân lao động của tổ chức Công đoàn các cấp, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, công nhân lao động. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới và tổ chức hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Chương trình hành động số 32-CTr-LĐLĐ ngày 22/10/2021 của Liên đoàn lao động tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

       Sáng ngày 17/9/2023, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều đã tham gia cuộc thi “Sau giờ thứ 8” tại Trung tâm tổ chức sự kiện Quảng Ninh GATE do Liên đoàn lao động thị xã Đông Triều tổ chức. Cuộc thi được thể hiện bằng hình thức sân khấu hoá với các nội dung: Thi tìm hiểu Bộ Luật Lao động Năm 2019; Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, của thị xã Đông Triều có liên quan đến công tác An toàn vệ sinh lao động…

       Tham gia cuộc thi Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều mong muốn cán bộ, người lao động trong Công ty được nâng cao đời sống, vật chất tinh thần, hăng say lao động sản xuất, xây dựng mối đoàn kết, cùng đồng hành, gắn bó xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

       Với sự đầu tư công phu, tỉ mỉ về nội dung, kịch bản; sự nghiêm túc, nhiệt tình trong thời gian tập luyện, các tiết mục tham gia cuộc thi của đoàn viên, người lao động Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Đông Triều đã để lại ấn cho ban tổ chức và các đội tham dự.

        Kết quả: Đội thi của Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Đông Triều đã đạt gải nhì, giải nhất thuộc về Công ty TNHH Giày dép Bách Năng Quảng Ninh, giải ba thuộc về Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Hà./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CUỘC THI

Tin liên quan
Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều tổ chức Chương trình giao lưu, thi đấu Cầu lông nhân dịp kỷ niệm "78 năm ngày truyền thống Ngành Thuỷ lợi (28/8/1945 - 28/8/2023) và ngày Quốc Khánh 02/9/1945 – 02/9/2023".
Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023
Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều tổ chức tặng quà, thăm hỏi, động viên các gia đình Thương binh, Liệt sỹ là thân nhân của cán bộ, người lao động trong Công ty
Nghị quyết của Chủ tịch Công ty tháng 7/2023
Nghị quyết của Chủ tịch Công ty tháng 6/2023
Nghị quyết của Chủ tịch Công ty tháng 5/2023
Nghị quyết của Chủ tịch Công ty tháng 4/2023
Nghị quyết của Chủ tịch Công ty tháng 3/2023
Nghị quyết của Chủ tịch Công ty tháng 2/2023
Nghị quyết của Chủ tịch công ty tháng 1/2023