Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

       Thực hiện công văn số 504 -CV/BCSĐ, ngày 02/10/2020 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh "Về việc công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Thuỷ lợi Đông Triều Quảng Ninh.

       Căn cứ Nghị định số 97/2015/NĐ-CP, ngày 19/10/2015 của Chính phủ việc quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

       Căn cứ Quyết định số 3966/QĐ-UBND, ngày 19/11/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “Về việc phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Thuỷ lợi Đông Triều Quảng Ninh”;

       Căn cứ Quyết định số 2928/QĐ-UBND, ngày 22/7/2019 của Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ninh "Về việc phê duyệt danh sách quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty TNHH MTV  Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020(2016 - 2021) và danh sách quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025 (2021 - 2026).

       Tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh. Công ty tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng chương trình hành động và lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh

Đại diện Sở Nội vụ Quảng Ninh: Ông  Phạm Tiến Dũng - Chức vụ: Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ & Tổ chức biên chế phi Chính phủ; đại diện Sở Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn Quảng Ninh: Ông Lê Quang Phùng - Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; ông Vũ Mạnh Huy - Chức vụ: Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thủy lợi Quảng Ninh; đại diện cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã Đông Triều: Ông Nguyễn Văn Ninh - Chức vụ: Phó trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ. Đại diện Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều có các đồng chí đại trong Ban Chi ủy, Ban Giám đốc, các trưởng phòng chức năng; trưởng các tổ chức, đoàn thể; cụm trưởng các cụm thủy nông trong Công ty

       Chủ trì hội nghị: Đặng Văn Tuyên, Chủ tịch Công ty đã trình bày lý do triệu tập hội nghị; trao đổi, thảo luận về nhu cầu bổ nhiệm, tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh cần bổ nhiệm; Chủ tịch công ty giới thiệu danh sách nhân sự; tóm tắt lý lịch; nhận xét, đánh giá kết quả và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và triển vọng phát triển; thông qua quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình hành động bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều. tiếp theo các ứng viên trình bày chương trình hành động bổ nhiệm chức danh Giám Đốc Công ty; hội đồng thẩm định chương trình hành động đặt câu hỏi cho các ứng viên; các ứng viên giải trình, trả lời các câu hỏi của hội đồng thẩm định; hội đồng nhận xét đánh giá và hội nghị tiến hành lấy phiếu đánh giá chất lượng chương trình hành động và lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ chủ chốt trong Công ty.

       Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ thẳng thắn, tập trung trí tuệ của cán bộ chủ chốt Công ty, hội nghị đã thành công tốt đẹp./.

Sau đây là một số hình ảnh:

Tin liên quan
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020
Hội nghị khảo sát thực tế những khó khăn vướng mắc trong thực hiện, triển khai Luật Thủy lợi
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều kết nạp đảng viên mới
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức đêm hội "Vui Tết Trung thu"
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều
Công ty TNHH 1 TV Thủy lợi Đông Triều tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và chấp hành quy chế làm việc
Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho CBCNV - NLĐ
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều tồ chức giao hữu bóng đá cùng Ban quản lý Dự án thị xã Đông Triều
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều tổ chức chia tay đồng chí Đỗ Thị Hồng Thắm
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều phối hợp cùng UBND thị xã Đông Triều thả cá giống tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên