Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

        Thực hiện Công văn 40-HDLT/UBND-LĐLĐ, ngày 01/12/2020 của UBND thị xã và Liên đoàn lao động thị xã Đông Triều "Hướng dẫn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021";

        Ngày 20/3/2021, Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 để tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2020, đồng thời thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp sản xuất kinh doanh trong năm 2021.

        Về dự, chỉ đạo Hội nghị có đại diện của: Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Ninh, Chi cục Thủy lợi Quảng Ninh, Liên đoàn Lao động thị xã Đông Triều. Cùng đồng chí trong Ban Chi ủy, Ban giám đốc, BCH Công đoàn cơ sở, Hội cựu chiến binh, Chi đoàn thanh niên, cùng 60 CBCNV - NLĐ.

        Tại hội nghị thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Về phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 hội nghị xác định, tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc đến 100% cán bộ, công nhân viên - người lao động các chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo cung cấp nước tưới tiêu thoát nước cho 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều do Công ty phục vụ; thực hiện tốt quản lý công trình, quản lý kinh tế, quản lý lao động; nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

        Hội nghị bầu thành viên đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ, bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023 và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Thoả ước lao động, Nội quy lao động, quy chế khoán tới toàn thể cán bộ, công nhân viên - người lao động cũng như các nội dung khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của pháp luật. Hội nghị cũng được nghe các ý kiến phát biểu chỉ đạo của các vị đại biểu.

        Thay mặt, mặt cho lãnh đạo Công ty đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí Thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty gửi lời cám ơn và xin tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng thời chỉ đạo Ban Giám đốc phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2020, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, lao động sáng tạo để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được, xây dựng Công ty luôn đạt “Doanh nghiệp giỏi – Cơ quan văn hóa”.

         Sau ½ ngày với tinh thần làm việc dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, và trách nhiệm Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Đông Triều đã thành công tốt đẹp./.

Dưới đây là một số hình ảnh hội nghị:

Tin liên quan
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị thẩm định, đánh giá chương trình hành động và lấy phiếu tín nhiệm để bộ nhiêm chức danh Giám đốc Công ty
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020
Hội nghị khảo sát thực tế những khó khăn vướng mắc trong thực hiện, triển khai Luật Thủy lợi
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều kết nạp đảng viên mới
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức đêm hội "Vui Tết Trung thu"
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều
Công ty TNHH 1 TV Thủy lợi Đông Triều tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và chấp hành quy chế làm việc
Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho CBCNV - NLĐ
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều tồ chức giao hữu bóng đá cùng Ban quản lý Dự án thị xã Đông Triều
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều tổ chức chia tay đồng chí Đỗ Thị Hồng Thắm