Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

        Nằm trong chuỗi các sự kiện quan trọng như hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3/2022; Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2022 và Chiến dịch Giờ trái đất trên toàn cầu được phát động từ 20h30 đến 21h30 ngày 26/3.

        Căn cứ vào đặc thù sản xuất kinh doanh và điều kiện của Công ty. Sáng ngày 19/3/2022, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai thực hiện một số nội dung theo Hướng dẫn số 1358/BTNMT-TTTT ngày 17/3/2022 của Bộ Tài nguyên & Môi trường.

         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Chi Bộ, Chủ tịch Công ty yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc cụ thể hóa các khẩu hiệu thành hành động để cùng hướng đến phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.

        Ngay sau Hội nghị Công ty tiến hành cho treo các phòng chức năng, các Cụm thủy nông triển khai phổ biến một số văn bản có liên quan như: Tuyên truyền về Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13, tuyên truyền Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tuyên truyền Đề án trồng 1 tỷ cây xanh theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và kêu cán bộ, công nhân viên, người người lao động, người thân  trong gia đình tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 ngày 26 tháng 3 năm 2022.

        Trong khuôn khổ các sự kiện trên, Công ty đã tổ chức treo băng zôn tại sảng chính tại văn phòng Công ty với khẩu hiệu “Cùng nhau bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm để thích ứng với biến đổi khí hậu”. Với khẩu hiệu “Nước ngầm cung cấp nước uống, điều kiện vệ sinh, nông nghiệp, công nghiệp và hệ sinh thái cho cuộc sống chúng ta” được treo tại 11 Cụm thủy nông trong Công ty. Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp với các địa phương tuyên truyền các nội dung về giá trị của nước ngầm, về những diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu; cảnh báo, phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường...Góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ sinh mạng, sinh kế cho người dân; đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững nói chung, cũng như sự phát triển của Công ty nói riêng./.

Tin liên quan
Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Hội Cựu chiến binh Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Chi Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021).
Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Đông Triều
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị thẩm định, đánh giá chương trình hành động và lấy phiếu tín nhiệm để bộ nhiêm chức danh Giám đốc Công ty
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020
Hội nghị khảo sát thực tế những khó khăn vướng mắc trong thực hiện, triển khai Luật Thủy lợi
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều kết nạp đảng viên mới
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức đêm hội "Vui Tết Trung thu"
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều