Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

       Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

       Căn cứ Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Thuỷ lợi Đông Triều Quảng Ninh”.

       Trên cơ sở nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, uy tín và triển vọng phát triển của từng đồng chí cán bộ trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 - 2031. Ngày 13/4/2022, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy tín nhiệm đưa vào quy hoạch các chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 – 2031, sau khi.đã tiến hành các bước quy hoạch cần tiết  theo đúng quy định

Ảnh: Đồng chí Đặng Văn Tuyên - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty - Chủ trì hội nghị

Ảnh: Các đồng chí cán bộ chủ chốt của Công ty dự hội nghị

       Kết quả: Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý do UBND tỉnh phê duyệt gồm có: Chức vụ Chủ tịch Công ty quy hoạch 02 đồng chí; chức vụ Giám đốc Công ty quy hoạch 04 đồng chí; chức vụ Kiểm soát viên quy hoạch 04 đồng chí.

       Đối với cán bộ quản lý do Công ty phê duyệt, đưa vào quy hoạch gồm: Phó Giám đốc Công ty có 04 đồng chí; chức vụ Kế toán trưởng có 04 đồng chí; trưởng phòng Tổ chức – Hành chính 02 đồng chí, phó trưởng phòng 02 đồng chí; trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, phó trưởng phòng 02 đồng chí; trưởng phòng Kỹ thuật - Tư vấn 02 đồng chí,phó trưởng phòng 02 đồng chí; trưởng phòng Quản lý nước – Quản lý công trình 03 đồng chí,phó trưởng phòng 02 đồng chí.

       Công ty xác định công tác cán bộ là khâu mở đầu, khâu then chốt, quyết định cho mọi sự thành công trong tương lai, do đó công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty được rà soát, sàng lọc kỹ lưỡng. Đảm bảo công khai, minh bạch và theo phương châm quy hoạch “Động” và “Mở”, mỗi vị trí được quy hoạch đảm bảo không dưới 02 người, và không quá 04 người; mỗi người không quá 03 vị trí.

      Sau 1/2 ngày làm việc nghiêm túc, trên tinh thần tập chung, dân chủ và đoàn kết. Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều, giai đoạn 2026 – 2031 đã thành công tốt đẹp./.

Tin liên quan
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều hưởng ứng chuỗi các sự kiện do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động
Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Hội Cựu chiến binh Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Chi Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021).
Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Đông Triều
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị thẩm định, đánh giá chương trình hành động và lấy phiếu tín nhiệm để bộ nhiêm chức danh Giám đốc Công ty
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020
Hội nghị khảo sát thực tế những khó khăn vướng mắc trong thực hiện, triển khai Luật Thủy lợi
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều kết nạp đảng viên mới
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức đêm hội "Vui Tết Trung thu"