Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

       Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Thị ủy Đông Triều đối với các chi đảng bộ không có đường truyền trực tuyến: Cấp ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho tất cả cán bộ, đảng viên của chi, đảng bộ đảng theo quy định. Báo cáo viên là Bí thư cấp ủy. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/8/2022.

       Sáng nay, ngày 02/8/2022 tại Hội trường công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều. Ban chấp hành Chi bộ công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Công ty.

       Dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Tuyên - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch công ty cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành và 21 đồng chí Đảng viên trong Chi bộ công ty. Tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuyên - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch công ty đã truyền đạt nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Ảnh đồng chí: Đặng Văn Tuyên - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch công ty truyền đạt nội dung của các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Ảnh:  Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ công ty nghiên cứu, học tập nội dung các Nghị quyết hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

      Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Chi bộ công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều đã thành công tốt đẹp.

       Ngay sau hội nghị, Ban Chấp hành Chi bộ yêu cầu cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều phải quyết tâm, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong các Nghị quyết; chung sức đồng lòng cùng cán bộ, đảng viên và quân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã Đông Triều, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Đông Triều nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu trở thành thành phố Đông Triều trong năm 2022 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược "đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa"./.

Tin liên quan
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều với phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc công ty
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2022
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản vào thủy vực tự nhiên
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt công ty để lấy tín nhiệm quy hoạch cán bộ quản lý của Công ty giai đoạn 2026 - 2031
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều hưởng ứng chuỗi các sự kiện do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động
Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Hội Cựu chiến binh Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Chi Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021).
Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Đông Triều