Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2022

       Từ ngày 18/6/2022 đến ngày 21/6/2022, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều phối hợp cùng Viện đào tạo hợp tác Giáo dục – Chi nhánh Công ty Cổ phần đào tạo phát triển kinh tế, tổ chức thành công lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 cho 75 cán bộ, công nhân viên - người lao động trong Công ty thuộc nhóm 3 (công nhân vận hành bơm điện) và nhóm 4 (công nhân nông giang). 

       Tại lớp huấn luyện, các học viên được giảng viên truyền đạt các nội dung về an toàn vệ sinh lao động như: Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; nhận diện các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân. Phổ biến một số nội dung, chính sách pháp luật an toàn lao động như: Luật số 84/2015/QH13, Luật an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/NĐ-CP/2016 ngày 15/5/2016 và một số điểm mới của Bộ luật Lao động 2019 áp dụng từ 01/01/2021. Cuối chương trình huấn luyện các học viên làm bài kiểm tra 120 phút để  đánh giá chất lượng huấn luyện và làm cơ sở để cấp thẻ huấn luyện an toàn đối với nhóm 3, cấp sổ theo dõi huấn luyện an toàn đối với nhóm 4.

       Qua việc huấn luyện an toàn, về sinh lao động hàng năm đã giúp cho công nhân viên, người lao động trong Công ty hiểu rõ trách nhiệm của bản thân về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, từ đó có thể loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong quá trình lao động sản xuất, giúp cho môi trường lao động ngày càng được cải thiện để ngăn ngừa tai nạn lao động và các yếu tố khác ảnh hưởng trực tiếp công tác sản xuất, kinh doanh của Công ty./.

Một số hình ảnh huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động của nhóm 4 (từ ngày 18/6/2022 - 19/6/2022).

Một số hình ảnh huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động của nhóm 4 (từ ngày 20/6/2022 - 21/6/2022).

 

Tin liên quan
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản vào thủy vực tự nhiên
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt công ty để lấy tín nhiệm quy hoạch cán bộ quản lý của Công ty giai đoạn 2026 - 2031
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều hưởng ứng chuỗi các sự kiện do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động
Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Hội Cựu chiến binh Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Chi Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021).
Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Đông Triều
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị thẩm định, đánh giá chương trình hành động và lấy phiếu tín nhiệm để bộ nhiêm chức danh Giám đốc Công ty
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020
Hội nghị khảo sát thực tế những khó khăn vướng mắc trong thực hiện, triển khai Luật Thủy lợi