Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng Chương trình hành động và lấy tín nhiệm để bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty


              Thực hiện Công văn số 94-CV/BCSĐ, ngày 07/4/2017 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh "Về việc bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều".

              Ngày 27/4/2017, Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều đã tổ chức "Hội nghị đánh giá chất lượng Chương trình hành động và lấy tín nhiệm để bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty" đối với đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thao - Cán bộ phòng Kế toán Công ty.

              Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo của Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh:

              - Đồng chí: Phạm Quang Biển – Phó Trưởng phòng tổ chức, biên chế và tổ chức phi Chính phủ - Sở Nội vụ Quảng Ninh.

              - Đồng chí: Lê Quang Phùng – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh.

              Về phía Công ty có các đồng chí trong Ban Giám đốc, trưởng các phòng chuyên môn; cụm trưởng, cụm phó các cụm Thủy nông; trưởng, phó các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.

               Hội đồng thẩm định Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thao gồm 5 đồng chí:

              1. Đồng chí: Đặng Văn Tuyên – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty – Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

              2. Đồng chí: Vũ Minh Thành – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Ủy viên.

              3. Đồng chí: Đặng Quang Đạt - Ủy viên BCH Chi bộ, Phó Giám đốc - Ủy viên.

              4. Đồng chí: Nguyễn Văn Hảo – Trưởng phòng Kế hoạch - Ủy viên.

              5. Đồng chí: Nguyễn Văn Kiên – Trưởng phòng Kế toán - Ủy viên.

                      

Đồng chí Đặng Văn Tuyên - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty - Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biều khai mạc Hội nghị

Tin liên quan
Thông báo về thay đổi giờ làm việc từ Mùa Đông sang Mùa Hè
Tiêu chuẩn, điều kiện để áp dụng thang lương, bảng lương cho công nhân viên- NLĐ
Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương năm 2016
Quyết định áp dụng thang lương, bảng lương phụ cấp lương năm 2016
Trụ sở công ty
Trạm bơm Tân Việt
Sửa chữa trạm bơm
Lòng hồ Khe Che
HN Đánh giá tiến độ thực hiện dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn Bắc Ninh – Uông Bí