Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều tổ chức lao động dọn, vớt bèo tây tại hệ thống kênh tiêu của trạm bơm tiêu Hồng Phong


          Căn cứ Kế hoạch duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng công trình thủy lợi của Công ty trước mùa mưa bão năm 2017.

          Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều tổ chức vớt bèo tây tại hệ thống kênh tiêu Hồng Phong, trạm bơm tiêu Hồng Phong, thị xã Đông Triều.

          Với sự cố gắng, nỗ lực của CBCNV – NLĐ trong Công ty, lượng bèo tây  trong hệ thống kênh tiêu Hồng Phong đã được thu gom, đảm bảo thông thoáng dòng chảy, tiêu thoát nước nhanh khi có mưa to, úng ngập xảy ra trên địa bàn các xã, phường: Đông Triều, Đức Chính, Hồng Phong, Hưng Đạo … 

Tin liên quan
Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất năm 2016
báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty (Đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2015 áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất năm 2015
Viện KSND thị xã Đông Triều: Làm tốt chức năng thực hành quyền công tố