Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng Chương trình hành động và lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty


           Thực hiện Công văn số 4091/UBND-TH5, ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh "Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều".

           Ngày 20/6/2017, Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều đã tổ chức "Hội nghị đánh giá chất lượng Chương trình hành động và lấy tín nhiệm để bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty"  đối với ông Nguyễn Văn Phúc – Trưởng phòng Kỹ thuật và ông Vũ Văn Tòng – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

           Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh, Chi cục Thủy lợi Quảng Ninh:

           - Đồng chí: Lê Quang Phùng – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh.

           - Đồng chí: Đoàn Quang Thuật – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Quảng Ninh.

            Về phía Công ty có các đồng chí trong Ban Giám đốc, trưởng các phòng chuyên môn; cụm trưởng, cụm phó các cụm Thủy nông; trưởng, phó các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.

            Hội đồng thẩm định Chương trình hành động gồm 5 đồng chí:

           1. Đồng chí: Đặng Văn Tuyên – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty – Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

           2. Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Thao – Kiểm soát viên - Ủy viên.

           3. Đồng chí: Vũ Minh Thành – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Ủy viên.

           4. Đồng chí: Nguyễn Văn Hảo – Trưởng phòng Kế hoạch - Ủy viên.

           5. Đồng chí: Nguyễn Văn Kiên – Trưởng phòng Kế toán - Ủy viên.

                          

                          

 

                           

                           

                          

                          

Tin liên quan
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng Chương trình hành động và lấy tín nhiệm để bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty
Thông báo về thay đổi giờ làm việc từ Mùa Đông sang Mùa Hè
Tiêu chuẩn, điều kiện để áp dụng thang lương, bảng lương cho công nhân viên- NLĐ
Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương năm 2016
Quyết định áp dụng thang lương, bảng lương phụ cấp lương năm 2016
Trụ sở công ty
Trạm bơm Tân Việt
Sửa chữa trạm bơm
Lòng hồ Khe Che
HN Đánh giá tiến độ thực hiện dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn Bắc Ninh – Uông Bí