Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty


            Thực hiện Công văn số 4091/UBND-TH5, ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh "Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều".

            Căn cứ kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại Hội nghị cán bộ chủ chốt Công ty và của Hội đồng đánh giá chất lượng chương trình hành động ngày 20/6/2017, đối với ông Nguyễn Văn Phúc – Trưởng phòng Kỹ thuật và ông Vũ Văn Tòng – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính để bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều;

             Căn cứ kết quả bỏ phiếu tín nhiệm ngày 24/6/2017 của Hội đồng thành viên và Ban Chấp hành Chi bộ đối với ông Nguyễn Văn Phúc – Trưởng phòng Kỹ thuật và ông Vũ Văn Tòng – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính để bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều.

              Ngày 01/7/2017, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều ban hành Quyết định số 168/QĐ-CT “V/v bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Văn Tòng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều. 

                      

Đồng chí Đặng Văn Tuyên - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều trao quyết định

bổ nhiệm Phó Giám đốc và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Văn Tòng

Tin liên quan
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng Chương trình hành động và lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng Chương trình hành động và lấy tín nhiệm để bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty
Thông báo về thay đổi giờ làm việc từ Mùa Đông sang Mùa Hè
Tiêu chuẩn, điều kiện để áp dụng thang lương, bảng lương cho công nhân viên- NLĐ
Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương năm 2016
Quyết định áp dụng thang lương, bảng lương phụ cấp lương năm 2016
Trụ sở công ty
Trạm bơm Tân Việt
Sửa chữa trạm bơm
Lòng hồ Khe Che