Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website


THẢ CÁ GIỐNG VÀO CÁC HỒ ĐỂ TẠO NGUỒN THỦY SẢN TỰ NHIÊN

         Nhằm tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, cũng như tại thị xã Đông Triều nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản nước ngọt. Sáng ngày 19/9/2017, Đồng chí Nguyễn Văn Đọc - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; Đồng chí Nguyễn Văn Công - Phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp và PTNN tỉnh Quảng Ninh; Đồng chí Vũ Văn Học - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đông Triều; Đồng chí Hà Hải Dương - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều; Đồng chí Đặng Văn Tuyên - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều, đã tổ chức thả hơn 2 vạn con cá giống ( gồm: Trắm đen, Chép, Trôi, Mè hoa, Rô phi) xuống hồ Trại Lốc 1 và hồ Khe chè, xã An Sinh, thị xã Đông Triều.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THẢ CÁ TẠI HỒ TRẠI LỐC 1 VÀ HỒ KHE CHÈ

 

 

Tin liên quan
Báo cáo đánh giá tình hình giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều tổ chức lao động dọn, vớt bèo tây tại hệ thống kênh tiêu của trạm bơm tiêu Hồng Phong
Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất năm 2016
báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty (Đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2015 áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất năm 2015
Viện KSND thị xã Đông Triều: Làm tốt chức năng thực hành quyền công tố