Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị thanh lý hợp đồng tưới, tiêu nước vụ mùa năm 2022 và ký hợp đồng vụ Đông năm 2022 – 2023

       Sáng nay ngày 28/10/2022, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị thanh lý hợp đồng tưới, tiêu nước vụ mùa năm 2022 và ký hợp đồng vụ Đông năm 2022 – 2023 với các Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều.

       Dự Hội nghị về phía Công ty có các đồng chí: Đặng Văn Tuyên - Bí thư chi bộ, Chủ tịch công ty; Vũ Minh Thành – Phó bí thư chi bộ, Giám đốc công ty, các đồng chí: Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng và cán bộ phòng Kế hoạch – Tài chính của công ty.

       Về phía các Hợp xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp có: Giám đốc và Kế toán trưởng các HTX.

       Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuyên tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt trong công tác cung cấp nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ mùa và nuôi trồng thuỷ sản năm 2022. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế cần có sự phối hợp giữa Công ty với chính quyền các địa phương, các hợp tác xã SXKD DVNN để khắc phục trong những năm tiếp theo. Cụ thể, đối với vụ mùa năm 2022, Công ty đã tăng cường việc quản lý, điều hành nước với phương châm tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo cung cấp nước kịp thời và đầy đủ cho diện tích gieo trồng đã ký hợp đồng cho 2.664,336 ha diện tích gieo trồng. Đối với công tác phòng chống lụt bão, Công ty đã thực hiện nghiêm túc phương án phòng chống lụt bão năm 2022, tiêu thoát nước cho 3.869,184 ha diện tích lưu vực (trong đó tiêu diện tích thổ cư, đồi núi là 1.976,750 ha; tiêu diện tích canh tác 1.892,434 ha). Các hệ thống công trình thủy lợi của Công ty cơ bản đều đảm bảo an toàn, ngoại trừ trường hợp do hoàn lưu của cơn bão số 3 (Maon), gây mưa kéo dài và lượng mưa lớn nên đã gây xói lở kênh dẫn sau tràn Đồng Đò 1 và tại lưu vực tiêu của trạm bơm tiêu Kim Sơn một số hộ dân khu Nhuệ Hổ, phường Kim Sơn bị ngập cục bộ vì hệ thống kênh thoát trong khu dân cư do địa phương quản lý không đảm bảo. Qua đây, Công ty đề xuất, kiến nghị các hợp tác xã SXKD DVNN tích cực tham mưu với chính quyền các địa phương giải quyết tốt công tác quy hoạch khu dân cư, khu đô thị và đầu tư cơ sở hạ tầng cho công tác cung cấp nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản của địa phương.

       Trước khi kết thúc Hội nghi, đại diện Công ty cùng đại diện các hợp tác xã SXKD DVNN ký kết kết hợp đồng cung cấp nước tưới cho cây vụ Đông năm 2022 - 2023. Sau 1/2 ngày làm việc Hội nghị thanh lý hợp đồng tưới, tiêu nước vụ mùa năm 2022 và ký hợp đồng vụ Đông năm 2022 – 2023 đã  thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

Tin liên quan
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ CHI BỘ THƯỜNG KỲ THÁNG 10/2022
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ CHI BỘ THƯỜNG KỲ THÁNG 9/2022
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
Đại hội Chi bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông triều lần thứ XV, nhiệm kỳ - 2025 2020
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng Chương trình hành động và lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng Chương trình hành động và lấy tín nhiệm để bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty
Thông báo về thay đổi giờ làm việc từ Mùa Đông sang Mùa Hè
Tiêu chuẩn, điều kiện để áp dụng thang lương, bảng lương cho công nhân viên- NLĐ
Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương năm 2016