Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty


             Thực hiện Công văn số 5972/UBND-TH3 ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Đồng ý cho phép Công ty được bổ nhiệm bổ sung 01 Phó Giám đốc Công ty từ nguồn quy hoạch tại chỗ”.

           Chiều ngày 10/9/2021, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đông Triều đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bầu chức danh Phó Giám đốc đối với đồng chí Nguyễn Hải Hà - Trưởng phòng Kỹ thuật - Tư vấn. Về dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Phùng - Trưởng phòng TCCB Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Thuỷ Lợi Quảng Ninh, đồng chí Đặng Văn Tuyên - Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công ty cùng toàn thể các đồng chí cán bộ chủ chốt, trưởng các đoàn thể của Công ty cùng về dự.

           Hội nghị đã tiến bỏ phiếu với 100% số phiếu tán thành. Với kết quả này, đồng chí Nguyễn Hải Hà đã được bầu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty. Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Đặng Văn Tuyên - Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đông Triều đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-CT ngày 10/9/2021 “V/v bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hải Hà, Trưởng phòng Kỹ thuật - Tư vấn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều". 

 

Đồng chí Đặng Văn Tuyên - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ lợi Đông Triều

trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức danh Phó Giám đốc Công ty cho đồng chí Nguyễn Hải Hà.

Đồng chí Lê Quang Phùng - Trưởng phòng TCCB Sở NN&PTNT Quảng Ninh (bên trái) và

đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chi cục trưởng Chi Cục Thuỷ lợi Quảng Ninh (bên phải)

tặng hoa chúc mừng Tân phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ lợi Đông Triều

Các đồng chí Lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công ty

                                                                                                                                                                                                Lê Dũng

 

 

 

Tin liên quan
Đại hội Chi bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông triều lần thứ XV, nhiệm kỳ - 2025 2020
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng Chương trình hành động và lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng Chương trình hành động và lấy tín nhiệm để bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty
Thông báo về thay đổi giờ làm việc từ Mùa Đông sang Mùa Hè
Tiêu chuẩn, điều kiện để áp dụng thang lương, bảng lương cho công nhân viên- NLĐ
Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương năm 2016
Quyết định áp dụng thang lương, bảng lương phụ cấp lương năm 2016
Trụ sở công ty
Trạm bơm Tân Việt